Noteikumi

NOTEIKUMI
DISTANCES LĪGUMS:
Pirms preču iegādes, lūdzam iepazīties un akceptēt zemāk pievienotos svarīgākos SIA “RVUNRV”, vienotais reģ.nr. 40003756036 (turpmāk tekstā – RVUNRV.LV) piedāvāto preču iegādes noteikumus.
1. Tā kā RVUNRV.LV piedāvātās preces pārdošana notiek ar internetā izvietota piedāvājuma starpniecību, saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) 10. pantu, šādā gadījumā, pircējam veicot pasūtījumu, starp pircēju un pārdevēju tiek slēgts Distances līgums.
2. RVUNRV.LV visas preču cenas ir norādītas Euro, ieskaitot Pievienotās vērtības nodokli 21%. Piedāvātās cenas ir spēkā laika posmā, kas norādīts pie preces. Preču piegādes pakalpojuma izmaksas nav iekļautas norādītajā preces cenā.
3. Par pasūtīto preci un izvēlēto piegādes pakalpojumu var norēķināties izmantojot bankas pārskaitījumu vai arī norēķins preces saņemšanas brīdī skaidrā naudā.
4. Veicot pasūtījumu, ir nepieciešams norādīt e-pasta adresi, lai klientam varētu būt nosūtītas instrukcijas, rēķins-pavadzīme, kā arī cita nepieciešamā dokumentācija.
5. Pasūtot preci piedāvājam izvēlēties vienu no diviem preces saņemšanas veidiem: bezmaksas – pasūtītā prece tiek saņemta SIA “RVUNRV” tirdzniecības vietā, Bauskas ielā16, Rīgā, piegāde tiek organizēta ar transporta kompānijas pakalpojumiem, piegādājot preci norādītajā adresē. Visos gadījumos preces piegādes laiks tiek saskaņots pasūtījuma noformēšanas laikā.
6. Pasūtīto preci SIA “RVUNRV” tirdzniecības vietā, Bauskas ielā16, Rīgā nepieciešams izņemt trīs darba dienu laikā no brīža, kad saņemts paziņojums no SIA “RVUNRV” pārstāvja, vai e-pasts no SIA “RVUNRV”, ka pasūtījums ir sagatavots saņemšanai.
7. Pirms sākt iegādāto preci izmantot, lūdzu rūpīgi izlasīt preces lietošanas instrukciju un preci lietot tikai saskaņā ar tās ražotāja norādījumiem, atbilstoši preces īpašībām un paredzētajiem lietošanas mērķiem.
8. Ja vēlaties atteikties no pirkuma, Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likums (PTAL) un reglamentējošie Ministru Kabineta Noteikumi Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” (MK Noteikumi Nr. 255) nosaka, ka pircējam ir tiesības atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā un atdot interneta veikalā iegādāto preci atpakaļ pārdevējam. PTAL 12. panta 6. daļa nosaka, ka atsakoties no pirkuma Distances līguma gadījumā “patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā”. Detalizētāku informāciju, lūdzu, skatīt zemāk sadaļā Atteikuma tiesības Lai vienotos par preces atdošanu atpakaļ, lūdzam aizpildīt Atteikuma veidlapu un sazināties ar mums pa e-pastu: rvunrv@inbox.lv vai pa tālruni: +371 29203442, norādot pasūtījuma numuru un datumu.
9. Ja preces lietošanas laikā precei ir radušās tehniska rakstura problēmas, preces servisa apkalpošana tiks veikta saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) normām. Preces servisa gadījuma, lūdzu, sazināties ar mums +371 29203442, lai noskaidrotu preces servisa veikšanas punktu. Veicot pirkumu, kopā ar preci pircējam tiek izsniegta darījumu apstiprinošs dokoments (Čeks, Pavadzīme, Kvīts). Pirkuma dokumenti ir spēkā tikai tad, ja tajos pareizi un skaidri norādīts: preces nosaukums, sērijas numurs, pārdošanas datums. Pirkuma dokumentos aizliegts izdarīt jebkādas izmaiņas, dzēst vai pārrakstīt tajos norādītos datus – šādā gadījumā servisa dokumenti tiks atzīti pār spēkā neesošiem.
10. Par preces kvalitāti saņemtās pretenzijas tiks izskatītas saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) normām, atbilstoši reglamentējošajiem Ministru kabineta noteikumiem nr.631. „Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu” prasībām (MK Noteikumi Nr.631).
11. Atgādinām, ka PTAL normas neattiecas uz gadījumiem, kad preci iegādājas juridiskas personas.
12. Interneta veikals RVUNRV.LV patur tiesības neapkalpot pasūtījumu, ja interneta veikalam neizdodas sazināties ar klientu pa viņa norādīto tālruņa numuru vai e-pastu.
PIEGĀDES UN SAMAKSAS KĀRTĪBA
Pircējs veic preču pasūtīšanu caur RVUNRV.LV mājas lapu, norādot pasūtāmo preču veidu un daudzumu. Pārdevējs sagatavo un Pircējam pa e-pastu nosūta pasūtījumam atbilstošu rēķinu. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.
Pārdevējs nodrošina preču piegādi 5 darba dienu laikā kopš ir saņemta apmaksa par preci, piegādes laiku saskaņojot ar Pircēju.
GARANTIJA
Pārdevēja Interneta veikalā RVUNRV.LV piedāvātajām precēm garantija tiek nodrošināta saskaņā ar preces izgatavotāja noteiktajiem garantijas apkalpošanas nosacījumiem. Ja pircējs ir izvēlējies mazlietotas vai otrās šķiras preces, tad garantijas periods ir 2 gadi mīnus lietotie mēneši, otrās šķiras precei garantija tiek atrunāta individuāli. Ar atlikušo garantijas periodu ir iespējams iepazīties konkrētā produkta aprakstā.
ATTEIKUMA TIESĪBAS
1. Jums ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā atteikties no šī līguma, neminot iemeslu.
2. 14 dienu atteikuma tiesības beigsies no dienas, kad patērētājs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru norādījis patērētājs, ir ieguvusi preci valdījumā.
3. Lai izmantotu atteikuma tiesības Jums ir jāinformē mūs SIA”RVUNRV”, juridiskā adrese Pūpolu 6, Ķekavas pagasts,Ķekavas novads LV-2123, tālruņa numurs +371 29203442, e-pasts rvunrv@inbox.lv par lēmumu atteikties no šī līguma skatīt SIA “RVUNRV” interneta vietnē www.RVUNRV.LV izvietotās veidlapas par atteikuma tiesību izmantošanu.
4. Lai ievērotu atteikuma tiesību termiņu, lūdzu, nosūtīt paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.
Atteikuma radītās sekas
1. Ja jūs atteiksieties no šā līguma, mēs Jums atmaksāsim visus no jums saņemtos maksājumus, tostarp piegādes izmaksas (izņemot papildu izmaksas, kas radušās tādēļ, ka Jūs esat izvēlējies piegādes veidu, kas nav mūsu piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids), bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad mēs tikām informēti par Jūsu lēmumu atteikties no šā līguma.
2. Atteikuma gadījumā prece jānodod SIA”RVUNRV” tirdzniecības vietā, Bauskas ielā16, Rīgā, bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad mēs tikām informēti par Jūsu lēmumu atteikties no šā līguma. Termiņš būs ievērots, ja prece tiks nogādāta atpakaļ uz SIA”RVUNRV” tirdzniecības vietā, Bauskas ielā16, Rīgā, pirms 14 dienu termiņa beigām. Informējam ,ka SIA”RVUNRV” nepieņems preces, kas nosūtītas pa pastu, jo preču pieņemšanas brīdī nav iespējams abām pusēm klātesot fiksēt iespējamos preces vizuālos bojājumus, kā arī standarta komplektācijas saturu. Nosūtot preces uz SIA”RVUNRV” tirdzniecības vietā, Bauskas ielā16, Rīgā, izmantojot kurjerpastu, Jūs piekrītat, tam ,ka SIA”RVUNRV” vienpusēji konstatēs preces vizuālo stāvokli, kā arī komplektāciju uz preces saņemšanas brīdi. Tālākās pretenzijas , ja tas, Jūsuprāt, neatbilst tam, kā nosūtījāt,tiks uzskatītas par nepamatotām, tādēļ iesakām preces nodot klātienē, SIA”RVUNRV” tirdzniecības vietā, Bauskas ielā16, Rīgā.
3. Jums var tikt piestādītas ar preču atpakaļ atdošanu saistītas izmaksas, maksimālās izmaksas varētu sastādīt līdz 100 EUR, atkarībā no atrašanās vietas.
4. Jūs esat atbildīgs par preču vērtības samazināšanos, ja preces izmantotas nevis tāpēc, lai konstatētu šo preču raksturu, īpašības un darbību, bet citos nolūkos.
5. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņā Jums ir tiesības preci lietot, lai noteiktu preces raksturu, īpašības (tikpat lielā mērā, cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes parastajā veikalā, piemēram, tvaika nosūcējam iepazīties ar vizuālo izskatu, izmēriem, pat iedarbināt (ne ilgāk kā 1 minūti), taču neveicot nekādas uzstādīšanas manipulācijas; mobilajiem telefoniem – nenoplēšot aizsargplēves, ieslēgt, neievietojot SIM karti un neveicot zvanus, nesinhronizējot datus utt.). Atteikuma tiesību gadījumā Jūs esat atbildīgs par preces lietošanu, kas pārsniedz preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudes nolūkam paredzēto. SIA”RVUNRV” lūdz klientus lietot preci tiktāl, cik tas nepieciešams preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudei, piemēram, preci lietot tik daudz, cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes parastajā veikalā, piemēram, , tvaika nosūcējam iepazīties ar vizuālo izskatu, izmēriem, pat iedarbināt (ne ilgāk kā 1 minūti), taču neveicot nekādas uzstādīšanas manipulācijas; mobilajiem telefoniem – nenoplēšot aizsargplēves, ieslēgt, neievietojot SIM karti un neveicot zvanus, nesinhronizējot datus utt.
6. Klients ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā.
7. Atteikuma tiesības vienpusēji var tikt izmantotas, atkāpjoties no līguma 14 dienu laikā, izņemot šo noteikumu 12. punktā norādītajos gadījumos. Papildus šajā gadījumā klients sedz:
 Izdevumus par preces piegādi ja tā nav SIA”RVUNRV” vislētākais standarta piegādes veids
 Preces vērtības samazināšanos, ja prece izmantota citā nolūkā, nevis preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai, ko apliecina preces ražotāja autorizētajā servisā veiktā diagnostika.
Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības
1. Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumiem Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.punktu, patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:
 pilnībā ir pabeigta pakalpojuma sniegšana, kura tika uzsākta pirms atteikuma tiesību termiņa beigām, ja patērētājs ir skaidri piekritis un apliecinājis, ka viņš zaudēs atteikuma tiesības no dienas, kad līgums par pakalpojuma sniegšanu būs pilnībā izpildīts;
 preces vai pakalpojuma cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikuma tiesību termiņā;
 prece tiek izgatavota pēc patērētāja norādījumiem vai prece ir nepārprotami personalizēta;
 prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;
 patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;
 prece tās īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām;
 patērētājs ir pieprasījis pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam ierasties un veikt steidzamus remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus. Ja pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs, ierodoties pie patērētāja, sniedz papildu pakalpojumu vai piegādā preces, kas nav nepieciešamās rezerves daļas, lai veiktu remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus, atteikuma tiesības ir piemērojamas minētajiem papildu pakalpojumiem vai precēm;
 patērētājs ir atvēris audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu iepakojumu;
 līgums noslēgts atklātā izsolē;
 līgums noslēgts par digitālā satura piegādi, kas netiek piegādāts pastāvīgā datu nesējā, ja digitālā satura piegāde ir uzsākta ar patērētāja iepriekš skaidri paustu piekrišanu un apliecinājumu par atteikuma tiesību zaudēšanu.
1. Pirkuma līguma kopijas internetveikals www.RVUNRV.LV neuzglabā.
2. Gadījumā, ja ir nepieciešams veikt pasūtījuma laikā radušās ievadkļūdas labojumus, lūdzu, sazināties ar mums pa telefonu +371 29203442 vai sūtīt e-pastu uz rvunrv@inbox.lv .
3. Pirkuma pieteikumi var tikt aizpildīti latviešu un krievu valodās.
4. SIA”RVUNRV” interneta vietnē www.RVUNRV.LV ir pieejamas veidlapas par atteikuma tiesību izmantošanu.
5. Interneta veikalā www.RVUNRV.LV preču attēli var nedaudz atšķirties no piedāvātās preces, lai precizētu preces raksturojumu, lūdzu, sazināties ar mums pa e-pastu rvunrv@inbox.lv vai telefonu +371 29203442.
DATU APSTRĀDE
Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar LR likumdošanas prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.